Is de volgorde belangrijk? In principe maakt dit niet uit; in één gesprek kunnen deze drie kernwoorden een nadrukkelijke plaats krijgen, in een ander gesprek is juist het stimuleren van meer belang dan de andere twee. Wat houdt dat nu in voor mij?

Stimuleren is voor mij de ander uitdagen om de volgende stap te zetten en het begeleiden daarin. We denken dan vaak alleen aan het ontwikkelen, het beter worden in een bepaalde vaardigheid, het zetten van een carrièrestap. Een volgende stap kan ook zijn om een moeilijk gesprek met een collega niet uit de weg te gaan, om zich ziek te melden omdat dat nodig is, een stap terug te doen. Als we daar eens rustig naar kijken heeft dat tegelijk ook te maken met ontwikkelen: om te accepteren dat een stap terug doen nodig is, is tegelijk een ook positieve ontwikkelingsstap. We dagen hiermee de ander uit, leren de ander inzicht te krijgen in zijn of haar handelen.

Die twee kanten van dit thema hebben beide te maken met stimuleren. In het werk als leidinggevende komt dit vrijwel dagelijks voor en het is de kunst om dat te zien, dat te herkennen en er ook van te genieten. In het werk als interim-manager zijn dit ook heel belangrijke zaken en moeten niet over het hoofd worden gezien.

Zomaar een voorbeeld …

Een collega was het niet eens met hetgeen teambreed was besproken en afgesproken betreffende de koers van de school. Steeds weer liepen hij en het team ertegenaan, het botste behoorlijk. Op enig moment heb ik hem uitgenodigd en hem de vraag gesteld hoe hij tegenover het teamplan stond. Hij maakte duidelijk dat hij als enige het er niet mee eens was en dat dit al langere tijd speelde. Ik heb hem toen gevraagd wat hem te doen stond. Er bleken twee mogelijkheden: of ermee instemmen of een school zoeken waar hij wel het teamplan mee kon maken. Hij heeft toen voor het laatste gekozen. Enkele maanden later bezocht ik hem op zijn nieuwe school. Ik kwam een andere collega tegen: enthousiast en blij.

Juist door de ‘plek der moeite’ te benoemen en zelf een keuze te laten maken, en daarmee de volgende stap zelf te laten formuleren kon hij na jaren tobben weer genieten van zijn werk!

Nieuwsgierig wat dit voor jou en je medewerkers betekent? Neem vrijblijvend contact met mij op!