Is de volgorde belangrijk? In principe maakt dit niet uit; in één gesprek kunnen deze drie kernwoorden een nadrukkelijke plaats krijgen, in een ander gesprek is juist het faciliteren van meer belang dan de andere twee. Wat houdt dat nu in voor mij?

Met faciliteren denken we gelijk aan geld, aan uren, aan een goed koffiezetapparaat of aan het aanbieden van een gedegen opleiding. Zeker, ook dat is faciliteren. We vergeten zo vaak dat het niet alleen gaat om de inhoud; het proces is evenzo van belang, zo niet belangrijker dan de inhoud. Ik doel dan niet alleen op langlopende processen, vernieuwingen of een overlegmoment. Ook in het hier en nu is faciliteren van uitermate grote waarde.

Zomaar een voorbeeld …

Een managementteam is op zoek naar de gezamenlijke leervraag, de leervraag van het team. In het midden van een grote ruimte leg ik twee cirkels met een touw, waardoor een binnencirkel, een middencirkel en een buitencirkel ontstaan. Aan de hand van een stelling nemen de leden van het managementteam positie in: de binnencirkel geeft aan dat er geen spanning en wel energie wordt ervaren bij de stelling, de middencirkel dat er een zekere balans is tussen spanning en energie en de buitencirkel dat er alleen maar spanning is. Om de beurt noemen de managers een activiteit, zoals ‘een vergadering voorzitten’ en ‘een collega aanspreken op het te vroeg laten gaan van een groep leerlingen’. Bij de eerste ronde stel ik de vragen over waarom ze die bepaalde keuze hebben gemaakt; gaandeweg het proces doe ik steeds een stapje terug en stellen de managementleden de vragen aan elkaar. Het gaat namelijk niet om de vragen die ik stel, ook niet zozeer om de stellingen en de antwoorden daarop. Het gaat wel om het proces wat ontstaat in het managementteam, zoals het delen van beleving en gevoel, het luisteren naar elkaar en het stellen van nieuwsgierige vragen uit oprechte belangstelling voor de ander. Dat is helpend, dat biedt handvatten voor de komende managementvergaderingen, dat zal invloed gaan hebben op hoe de managementleden hun eigen teams zullen leiden.

Nieuwsgierig wat dit voor jou en je medewerkers betekent? Neem vrijblijvend contact met mij op!