Is de volgorde belangrijk? In principe maakt dit niet uit; in één gesprek kunnen deze drie kernwoorden een nadrukkelijke plaats krijgen, in een ander gesprek is juist het actief luisteren van meer belang dan de andere twee. Wat houdt dat nu in voor mij?

Actief luisteren betekent voor mij met name het stellen van verhelderingsvragen en het samenvatten van wat wordt gezegd. Het gaat er dan niet in de eerste plaats om dat het voor mijzelf helderder wordt, maar wel dat mijn gesprekspartner duidelijker krijgt wat hem of haar bezighoudt en dat hij of zij inzicht krijgt in waar het nu werkelijk om draait. Eigenlijk is het niet alleen een luisteren naar, het is juist ook een luisteren voor de ander.

Zomaar een voorbeeld:

Een lid van een team waaraan ik leiding mocht geven liep vast met een aantal leerlingen in de groep. Hij vertelde met veel woorden wat er gebeurde en was vooral bezig met wat de betreffende leerlingen wel en niet deden. Ik gaf af en toe een ‘hmmm’ als reactie. Op enig moment, toen de stroom aan woorden kort werd onderbroken, merkte ik op: “En jij ervaart dat als vervelend.” Het was een check, een stimulans om over te stappen van het leerlinggedrag naar wat het voor hemzelf betekende: “Ja, het lukt me niet meer, ik kan het niet meer.” Dat was het moment waarop hij verder kon met wat het met hem deed, waarop hij aan de slag kon gaan met het verkrijgen van inzicht en het moment waarop ik verhelderingsvragen kon stellen.

Actief luisteren, het gaat niet alléén maar om een luisterend oor bieden en niet alléén maar om vragen stellen: het gaat om actief luisteren om zodoende op het juiste moment samen te vatten en een verhelderingsvraag te stellen. Niet voor mijzelf, maar wel voor de ander.

Nieuwsgierig wat dit voor jou en je medewerkers betekent? Neem vrijblijvend contact met mij op!