HOUDT UW ORGANISATIE OP KOERS

Begeleiding op niveau

Contact

Inserviente is een jonge onderneming die zich richt op talentontwikkeling, coaching en interim-management.

De keuze voor ‘Inserviente’ als bedrijfsnaam is ontstaan vanuit een drive om de mensen in het onderwijs te dienen. Inserviente betekent letterlijk ‘bediende’ en vanuit zo’n positie is het mijn doel om communicatie, talentontwikkeling en management binnen een school, een zorginstelling of organisatie op een wenselijk niveau te krijgen of te houden. Het is mijn wens om dat te doen binnen vaste kaders, vastgelegd in het Woord van God.

DIENEND

INTEGRAAL LEIDERSCHAP

BREDE ERVARING

INTERIM-MANAGEMENT

Koers houden of bijsturen

Als interim-manager is het voor mij mogelijk om uw school – in een periode dat er geen eindverantwoordelijke leidinggevende is – op koers te houden. Als alles ‘normaal’ gaat is het niet zo moeilijk om een opvolger te benoemen nadat de vorige directeur vertrokken is. Dan kunnen we de tussenliggende periode op een verantwoorde manier overbruggen. Dit hoeft vaak niet zo lang te duren.

Lees meer

COACHING EN ASSESSMENT

Talenten en persoonlijke ontwikkeling

Meer dan tien jaar heb ik als (interim-)directeur in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs diverse verbeter- of veranderingstrajecten begeleid en gerealiseerd. Graag wil ik dat wat ik geleerd en ervaren heb inzetten voor werknemers en werkgevers. Door middel van coaching wil ik hen helpen om talenten in beeld te brengen of om te gaan met niet-gewenste situaties, en stimuleren tot leren en tot ontwikkelen naar een gewenst doel.

Naar Supportine

Natuurlijk kom ik graag met u in contact. Heeft u vragen, opmerkingen
of behoefte aan een oriënterend gesprek?

Neem contact op